tiistai 20. elokuuta 2013

Tänään on ylikulutuspäivä. Keskiviikosta lähtien elämme loppuvuoden velaksiMaailman tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu tänään loppuun. Huomisesta lähtien luonnonvarojen kulutus ylittää niiden tuotannon. 

Suurin osa maapallon maista ottaa luonnonvarojen kulusvelkaa
Ihmiskunta tarvitsee yhteensä 1,5 maapalloa tyydyttääkseen tarpeensa. Kansakuntien välillä on suuria eroja siinä, kuluttavatko ne omat luonnonvaransa ja ”ottavat velaksi” muilta vai ”antavatko ne luottoa” muille maille.

Suomalaiset kuluttavat hyvin paljon luonnonvaroja per kapita (6,2 gha), mutta samalla Suomessa on suuri luonnon tuottokyky (12,2 gha/per kapita). Maapallon väestöstä 80% elää maissa, jotka kuluttavat yli omien luonnonvarojensa. Suomalaisten kulutus on noin 0,5 Suomea, japanilainen kuluttaa 7,1 kertaa Japanin ekologiset luonnonvarat ja sveitsiläinen neljä ”sveitsillistä”.  

Suomalaiset kuluttavat kolme maapalloa
Vaikka suomalaisten kulutus (6,2 gha) onkin alle maamme luonnon tuottokyvyn, on se globaalisti katsoen kestämätöntä. Jos maailman kaikki luonnonvarat jaettaisiin tasaisesti kaikkien maailman asukkaiden kesken, olisi jokaisella maapallon ihmisellä käytössään alle 2 globaalia hehtaaria. Jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset, pitäisi maapalloja olla kolme.

Ylikulutus ei voi jatkua loputtomiin
Talous ja resurssien tarve kasvaa koko ajan, maailman väkiluku kasvaa, kasvihuonekaasut lisääntyvät – maapallon koko säilyy samana. Taistelu luonnonvaroista tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä ihmiskunnan hyvinvointi perustuu loppujen lopuksi luonnon tuottamiin ekosysteemipalveluihin. Ylikulutus on mahdollista vain jonkin aikaa ennen kuin ekosysteemit rappeutuvat ja lopulta romahtavat. Näköpiirissä on jo nyt mm. vesipulaa, aavikoitumista, viljelysmaan köyhtymistä ja tuottokyvyn laskua, vakavaa kalakantojen ehtymistä, ylilaidunnusta, metsien häviämistä, lajien sukupuuttoa.

Action needed
Juuri nyt pitäisi toimia; tehostaa veden, energian ja materiaalien käyttöä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä, siirtyä kohtuullisempaan ja järkevämpään kulutukseen. Huoli maapallosta pitäisi olla kaikkien yhteinen. Millainen tänään syntyvän suomen kansalaisen tulevaisuus on,  jos nakerramme elämisen mahdollisuuksia maapallolla jatkuvasti? 

Suomessa ollaan valmistelemassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joka tavoittelee ylisukupolvisesti ja globaalin osavastuun ajatuksella kestävää tulevaisuutta. Se on konkreettinen kehikko, joka ottaa kantaa myös luonnonvarojen kestävään kulutukseen.   


Banneri ja lähteet :  


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti