tiistai 9. heinäkuuta 2013

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus - ehdotus valmiina jatkokäsittelyyn

Tämän kevään ajan valmisteltu ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi valmistui kesäkuussa. Ehdotusta valmisteli laaja-alainen asiantuntijajoukko, mukana myös suuri joukko muita sidosryhmiä. Kiinnostusta prosessiin oli paljon, erityisen ilahduttavaa oli, että yritykset tulivat joukolla mukaan. Ehdotus viedään seuraavaksi Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan, jossa sitä käsitellään syksyn aikana.Toimikunta päättää lopullisesta sitoumusasiakirjasta.

Tie hyvään elämään vuonna 2050?
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen ja uudenlainen lähestymistapa edistää kestävää kehitystä. 

Pääministeri Kataisen johtama Suomen kestävän kehityksen toimikunta päätti viime vuonna pyrkiä tiiviiseen yhteiskuntasitoumukseen, jossa määrittellään ylisukupolvinen kestävän kehityksen politiikkakehikko. 

Tarkoitus on saada kaikki yhteiskunnan merkittävät toimijatahot, kuten elinkeinoelämä, julkishallinto, järjestöt ja yhdistykset, tiedemaailma ja oppilaitokset, mukaan ja tekemään konkreettisia tekoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhteiskuntasitoumus on myös osa YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen (Rio+20) päätösten kansallista toimeenpanoa.

Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi, " Suomi, jonka haluamme 2050", sisältää vision Suomesta 2050, kestävän kehityksen periaatteet sekä kahdeksan keskeistä tavoitetta, joiden tulee toteutua, jotta meillä ja lapsillamme on vuonna 2050 hyvän elämän mahdollisuudet. 

Näiden tavoitteiden toteutumiseksi eri toimijatahoja tullaan pyytämään laajasti mukaan antamaan omia toimenpidesitoumuksiaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa kestävän kehityksen toimikunnassa.